mindervaliden

Stadsschouwburg Amsterdam beschikt over goede voorzieningen voor mindervalide bezoekers.

Rolstoelgebruikers
Indien u rolstoelgebruiker bent, verzoeken wij u vriendelijk om dit altijd van tevoren aan te geven. Dat geldt niet alleen voor het geval dat u daadwerkelijk gebruik wilt maken van een van de speciale rolstoelplaatsen in de zaal, maar ook voor het geval u met de rolstoel naar de zaal gaat en ‘overstapt’ in een gewone zaalstoel. De reden voor dit verzoek is dat wij ook bij eventuele ontruimingen uw veiligheid willen kunnen garanderen. 
Als u  van tevoren niet heeft doorgegeven dat u rolstoelgebruiker bent behouden wij ons het recht voor om u  geen toegang te geven tot de zaal.

Scootmobielen
Gebruikt u een scootmobiel dan verzoeken wij u dit altijd van te voren door te geven. De belangrijkste reden vfoor dit verzoek is dat wij ook bij een ontruiming uw veiligheid willen kunnen garanderen. Scootmobielen mogen niet in de liften naar de zalen. Dat betekent dat uw scootmobiel beneden in de hal van de Stadsschouwburg blijft staan. Onze medewerkers van de publieksservice houden vanzelfsprekend een oogje in het zeil. Voor het vervoer naar de zaal stelt de Stadsschouwburg u graag een  rolstoel ter beschikking.

Bent u slecht ter been. De Stadsschouwburg beschikt over enkele rolstoelen die wij u graag ter beschikking stellen..

Grote Zaal

Een lift brengt u naar de Grote Zaal en er zijn invalidentoiletten (evenals in cafe restaurant Stanislavski). Op het eerste balkon zijn plaatsen gereserveerd voor rolstoelgebruikers. Wilt u een van deze plaatsen bespreken, vermeld dit dan bij uw reservering of bestelling.

Rabozaal
De Rabozaal is toegankelijk door middel van liften. Er zijn speciale rolstoelplekken. Ook is er een invalidentoilet aanwezig. Wilt u een van deze plaatsen bespreken, vermeld dit dan bij uw reservering of bestelling.

Voor mensen die slecht ter been zijn, is het goed om te weten dat er van lift tot Rabozaal nog een redelijk afstand te voet dient te worden afgelegd.

Slechthorenden
In beide zalen is speciale gehoorversterking aanwezig voor mensen die minder goed horen. De gehoorversterking is geschikt voor mensen met en zonder gehoorapparaat. U kunt bij de garderobe een kastje (als u een gehoorapparaat draagt) of een oortje (als u geen gehoorapparaat heeft) afhalen. Zonder dit oortje of kastje werkt het systeem niet.

Belangrijk om te weten: u kunt het gehoorversterkingsapparaat pas instellen als u zich ín de theaterzaal bevindt. De garderobemedewerkers zullen u uitleggen hoe het werkt.

Uiteraard krijgt u het apparaat gratis mee. Wij vragen wel een geldig legitimatiebewijs als onderpand.

Blindengeleidehonden en hulphonden
Blindengeleidehonden en hulphonden zijn welkom, mits vooraf gemeld bij het bespreekbureau.

Vervoer en parkeren
Indien u niet in de gelegenheid bent met eigen vervoer te komen, kunt u contact opnemen met de Stadsmobiel: 020-4110055. De Stadsschouwburg beschikt niet over een invalidenparkeerplaats.